Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lubaczowie Drukuj

W całym kraju, 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowane były okazjonalne spotkania, wystawy, prelekcje oraz uroczystości patriotyczne. Tego dnia również w Lubaczowie oddano hołd żołnierzom drugiej konspiracji, którzy przelali krew w obronie Ojczyzny.
Uroczystości zainaugurowało złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległościowym przez poszczególne delegacje władz samorządowych, instytucji państwowych, szkół, służb mundurowych oraz kół i organizacji kombatanckich. Nie zabrakło również harcerzy z Hufca Lubaczów. Drużynę z Łukawca reprezentowała pięcioosobowa delegacja Pocztu Sztandarowego.

Po oficjalnych uroczystościach przy pomniku i złożeniu wiązanek kwiatów, wszyscy zebrani udali się do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie wysłuchali okazjonalnych wystąpień.
Po krótkich przemówieniach rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy niezłomnych. Eucharystii przewodniczył ks. ppłk Eugeniusz Łabisz, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Stopyra, dziekan dekanatu Lubaczów.