100-lecie odzyskania niepodległości Drukuj

21 września br. był dla szkolnej społeczności w Łukawcu dniem niezwykłym. Dla uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru 25. drużynie harcerskiej w Łukawcu. Zgromadziła ona wielu gości: przedstawicieli władz samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także oświatowych, poczty sztandarowe instytucji oświatowych, harcerskich, kombatanckich, wojskowych, Harcerskiego Kręgu Seniorów, instytucji współpracujących ze szkołą, sponsorów itd. Gośćmi honorowymi byli członkowie rodziny Bolesława Műllera: córka p. Jadwiga Letka, wnuczka p. Jolanta Dłuska, prawnuk p. Łukasz Wardyn z dziećmi- praprawnukami: Rozalią i Michałem.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. za Ojczyznę w kościele pw. NMP Królowej Polski, której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Sokołowski. Później przy pamiątkowej tablicy w kościele nastąpiło uhonorowanie sztandaru szkoły podstawowej Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczeni zostali również przedstawiciele lokalnej społeczności, w tym m.in. dyrektor szkoły Dariusz Bogusz. Następnie uczestnicy wspólnie z pocztami sztandarowymi przemaszerowali do PSP w Łukawcu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Na plac przed szkołą wprowadzono poczty sztandarowe, odśpiewano Hymn Państwowy i wciągnięto Flagę Narodową na maszt. Potem odsłonięto tablicę upamiętniającą 72 rocznicę powstania ZHP w Łukawcu. Została ona ufundowana przez Harcerski Krąg Seniora w Lubaczowie i odsłonięta przez dh Władysława Mokrzyckiego z przedstawicielami harcerzy- seniorów. Dalej odbyło się nadanie sztandaru szkolnej 25 Drużynie Harcerskiej w Łukawcu, na co złożyły się meldunki drużyny, odczytanie rozkazu nadania imienia przez dh harcmistrz Danutę Kacprzak reprezentującą Komendę Hufca w Lubaczowie. Po ceremonii dh podharcmistrz Robert Golis dokonał prezentacji sztandaru. Aby utrwalić moment 100-lecia niepodległości został potem zasadzony dąb pamięci. W dalszej części, pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Września 1939 r. zostały złożone biało-czerwone wiązanki, po czym wszyscy przeszli do szkoły. Tam, po prezentacji sponsorów sztandaru i wbiciu pamiątkowych gwoździ oraz okolicznościowych przemówieniach, wspomnieniami o początkach harcerstwa w Łukawcu podzielił się dawny zastępowy Władysław Mokrzycki.

Dalej odbyła się okolicznościowa akademia przypominająca drogę do niepodległości. Po niej dokonano wręczenia nagród w konkursie na lapbooka nt. „Bolesław Műller- nasz bohater, nasz Patron”. I miejsce zajęli: ex aequo Karol Sycz, Klaudia Antoniów, Zuzanna Lechocińska, Emilia Sycz. Przyznano też sporo wyróżnień. Wręczająca nagrody p. Jadwiga Letka była bardzo wzruszona kultywowaniem pamięci o jej ojcu, budowniczym i kierowniku naszej szkoły. Również stypendium im. B. Müllera jest takim węzłem pamięci między teraźniejszością a przeszłością. Otrzymali je uczniowie obecnej klasy 7: Szymon Dobrowolski i Kamil Mazepa. Nagrodzeni otrzymali listy pochwalne a ich rodzice listy gratulacyjne. Do zebranych zwrócił się wówczas fundator stypendium, pan Łukasz Wardyn, od kilku lat współpracujący ze szkołą, a także jego syn- Michał Wardyn, który mimo tego, że sam jest uczniem „podstawówki” pięknie przypomniał o potrzebie pamięci o takich ludziach, jak B. Műller. Uroczystość zakończyła ceremonia przyjęcia pierwszoklasistów do grona uczniów.

Świętu Szkoły towarzyszyła wystawa prac konkursowych, kronik szkolnych i organizacji szkolnych oraz ekspozycja przedmiotów z dziejów II RP. Sztandar jest dla każdej społeczności ogromnie ważnym symbolem. To znak, który łączy, buduje i nadaje tożsamość. Uświetnia najważniejsze uroczystości i święta. Jego nadanie było niezwykle doniosłym momentem w historii nie tylko szkoły, ale i społeczności lokalnej. Nie udałoby się zrealizować tego przedsięwzięcia bez pomocy lokalnej społeczności i sponsorów. Ta pomoc jest wkładem w rozwój i edukację przyszłych pokoleń oraz w wychowanie patriotyczne. Dziękujemy!