Podziękowania Drukuj

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla 25 Drużyny Harcerskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu, Dyrektor szkoły, harcerze oraz cała szkolna społeczność składają serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc finansową, wrażliwość społeczną i zrozumienie. Przekazane środki umożliwiły zakup sztandaru dla naszej 25 Drużyny Harcerskiej, który jest symbolem patriotycznych ideałów i wartości utożsamianych z harcerstwem.

Udzielona nam pomoc nie tylko umożliwiła zrealizowanie zamierzonej inicjatywy,
ale będzie również wkładem w rozwój i edukację przyszłych pokoleń oraz w ich wychowanie.
Jednocześnie pragniemy życzyć wytrwałości w codziennej pracy i sukcesów
w zaangażowaniu w życie społeczne.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu
Dyrektor
PSP w Łukawcu
Dariusz Bogusz


Lista głównych sponsorów, którzy otrzymali pamiątkowe „GWOŹDZIE”
w związku z nadaniem Imienia i Sztandaru 25 Drużynie Harcerskiej
im. Bolesława Műllera w Łukawcu
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Łukawiec, 21.09.2018 r.

1. Metropolita Lwowski Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
2. Jadwiga Letka - Córka Patrona (z domu Műller)
3. Łukasz Wardyn - Prawnuk Patrona
4. Rafał Wardyn - Prawnuk Patrona
5. Ogólnopolski Związek Zawodowy PGNiG w Wałbrzychu
6. Wójt Gminy Wielkie Oczy - Tomasz Lorenc
7. Starosta Powiatu Lubaczowskiego - Józef Michalik
8. Proboszcz parafii Łukawiec- ks. Janusz Sokołowski
9. Drużynowy ZHP w Łukawcu w roku 1946 - Władysław Mokrzycki
10. Komendant Hufca ZHP Lubaczów - Danuta Kacprzak
11. Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy - Antoni Mach
12. Sekretarz UG Wielkie Oczy- Zbigniew Pałczyński
13. Dyrektor PSP Łukawiec - Dariusz Bogusz
14. Wicedyrektor PSP Łukawiec - Jadwiga Jakieła –Chamiec
15. Emerytowany Dyrektor Szkoły w Łukawcu - Bronisława Dukacz
16. Radny Powiatu Lubaczowskiego- Stanisław Mokrzycki
17. Drużynowy 25 DH Łukawiec - Robert Golis
18. Przewodnicząca Rady Rodziców - Edyta Kolano
19. Rada Rodziców PSP Łukawiec
20. Dyrektor Centrum Kultury Wielkie Oczy - Agnieszka Sopel
21. Dowódca JS 2033 „Strzelec” Lubaczów- Sylweriusz Kozłowski
22. Wikariusz parafii Łukawiec - ks. Paweł Dynaka
23. Dyrektor GZEAS Wielkie Oczy Aneta Juraszek
24. Kierownik OPK Policji Oleszyce - Wiesław Kuterbach
25. Nauczyciel PSP Łukawiec- Iwona Borowiec
26. Nauczyciel PSP Łukawiec- Iwona Kudyba
27. Nauczyciel PSP Łukawiec- Piotr Pióro
28. Nauczyciel PSP w Łukawcu - Ewa Mach
29. Nauczyciel PSP Łukawiec - Gabriela Rakoczy
30. Nauczyciel PSP Łukawiec - Wiesława Sopel
31. „Klima- Tech- Serwis” Basznia Dolna - Leszek Żukowicz
32. "Zen-Bud" Łukawiec - Zenon Kociołek
33. Agnieszka Gans – Kociołek
34. Firma Handlowa- Łukawiec - Marta Kociołek
35. „Mar-Stan” Lubaczów - Mariusz Żmij
36. „Auto-Max” Łukawiec - Mariusz Walczak
37. „Auto- Tom” Łukawiec - Tomasz Czołacz
38. Prezes OSP Łukawiec - Tomasz Czołacz
39. FOU ubezpieczenia Laszki - Justyna Suchodolska
40. Sklep „Irys” Wielkie Oczy - Józef Litwiński
41. Radna Gminy Wielkie Oczy - Bogusława Lichacz
42. Radny Gminy Wielkie Oczy - Franciszek Furman
43. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kapral Podchorąży - Konrad Bogusz
44. Sekretarka Szkoły w Łukawcu - Krystyna Kuchciak
45. Leśnik -Zenon Brzyski