Biwak Harcerski 2019 Drukuj

W dniach 18-19 lutego 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu odbył się dwudniowy biwak harcerski. Gościliśmy u siebie ponad 130 harcerzy z różnych drużyn Hufca Lubaczów. Tuż po apelu organizacyjnym odbyło się krótkie spotkanie z Policją dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz konsekwencji prawnych wynikających z różnych wykroczeń i przestępstw popełnianych przez nieletnich. Po pysznym obiedzie przygotowanym przez rodziców, przystąpiliśmy do harcerskiej gry zadaniowej.
Uczestnicy biwaku zostali podzieleni na 10 patroli, których zadaniem było pozytywne zaliczenie każdego punktu edukacyjnego zorganizowanego w budynku szkoły. Wiele osób oraz służb przyczyniło się do uświetnienia tej części zajęć programowych. Pomogli Strzelcy, nauczyciele, strażacy, a także byli uczniowie pełniący niegdyś służbę w szeregach 25 DH w Łukawcu. Za pomoc i zaangażowanie w organizację biwaku, wyrazy uznania należą się również Dyrekcji oraz Radzie Rodziców naszej szkoły.

Jak to na biwakach harcerskich bywa, nie mogło zabraknąć czasu na wzajemne poznanie się, wspomnienia z wspólnie przeżytych chwil, minionych rajdów, konkursów, wycieczek i różnych zabaw. Po obfitej kolacji słynną „belgijką” rozpoczęliśmy dyskotekę. Ta oczywiście, przy dźwiękach wspaniałej muzyki i kolorowych światłach neonów, przeciągnęła się do samej północy.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Św. Po powrocie do szkoły i wspólnym śniadaniu, przystąpiliśmy do porządkowania sal oraz przygotowywania się do wyjazdu. Na apelu podsumowującym biwak rozdano dyplomy za najlepsze wyniki oraz udział w harcerskiej grze zadaniowej. Pożegnalnym kręgiem uroczyście zakończyliśmy biwak harcerski.