PODZIĘKOWANIE Drukuj

Harcerze z 25 Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Müllera w Łukawcu, pragną gorąco podziękować wszystkim ludziom dobrego serca, za pomoc finansową podczas akcji charytatywnej dla Grzegorza Janczury. Powodzenie naszego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wsparcia następujących osób:

Dyrektor PSP w Łukawcu Dariusz Bogusz
Ksiądz proboszcz Janusz Sokołowski
Ksiądz wikariusz Paweł Dynaka
Dh Edyta Kolano
Dh Tomasz Czołacz
Agnieszka Sopel
Piotr Pióro
Tomasz Skoczyński

Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas, zrozumienie i szczerą chęć niesienia pomocy. To Wy pokazaliście harcerzom – tym młodym ludziom kształtującym swój charakter i osobowość – że niesienie pomocy potrzebującym to rzecz bardzo szlachetna. Za tę postawę ludzkiej wrażliwości i życzliwości jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!

dh phm Robert Golis