UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ORAZ POŚWIĘCENIA SZTANDARU HUFCA LUBACZÓW Drukuj

Harcerze z Łukawca wzięli czynny udział w uroczystościach nadania imienia, oraz poświęcenia sztandaru Hufca Lubaczów. Nasza drużyna była odpowiedzialna za pełnienie służby sztandarowej, oraz przygotowanie grupy asystującej. Niektórym harcerzom z drużyny powierzono sprawowanie posługi ministranckiej.

Sztandar poświęcił ks. bp Mariusz Leszczyński. Po Mszy Św. w rytmie harcerskiej orkiestry dętej, uczestnicy imprezy przemaszerowali w kierunku Miejskiego Domu Kultury. Tam odbyło się odczytanie rozkazu Komendantki Hufca, prezentacja sztandaru oraz powitanie zaproszonych gości.

Część artystyczną rozpoczęto od wyświetlenia prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i działalności bohatera Hufca, ks. Wiktora Haasa – Paneckiego. Następnie udzielono głosu zaproszonym gościom. Na zakończenie, recytowano wiersze patriotyczne oraz śpiewano harcerskie piosenki. Wszystkich uczestników imprezy zaproszono na gorący poczęstunek.