Biwak w Łukawcu Drukuj

W dniach 5 – 6 lutego w naszej szkole odbył się biwak podczas którego wszyscy obecni harcerze złożyli uroczystą przysięgę, która zobowiązała uczestników do wypełniania prawa harcerskiego. W imprezie wzięli udział harcerze z Łukawca, Krowicy Samej, Wielkich Oczu oraz Młodowa. Gościliśmy także panią dyrektor Bogumiłę Skoczyńską oraz około 15 instruktorów z różnych miejscowości. Całość rozpoczął apel podczas którego hm. D. Kacprzak (komendantka hufca ZHP w Lubaczowie) wręczyła nagrody harcerzom z Łukawca za udział w konkursie na kartkę, ozdobę i stroik bożonarodzeniowy. Następnie harcerze zostali zapoznani z materiałami informacyjnymi na temat Międzynarodowego Zlotu ZHP „KRAKÓW 2010”.

Po obejrzeniu prezentacji i przygotowaniu stosownej dekoracji zostało złożone uroczyste przyrzeczenie harcerskie, a tuż po nim zobowiązanie instruktorskie. Kolejną atrakcją była kolacja (gorący bigos przygotowany przez mamy niektórych harcerzy). Panie Edyta Strojna, Stanisława Szałańska, Janina Kaciuba oraz Małgorzata Bednarczyk nie szczędziły czasu oraz energii aby uświetnić naszą imprezę. Jednak, żeby nie popaść w nadmierną otyłość druh Andrzej Węgierak urządził obozowiczom wyczerpującą musztrę. Po udanym dniu miała nastąpić cisza nocna, jednakże duża aktywność uczestników zadecydowała o zorganizowaniu piżamowej dyskoteki.

W obliczu bezradności druh Robert Golis postanowił dać harcerzom wycisk urządzając zabawy ruchowe. W końcu nastał oczekiwany spokój. Po dość wczesnej pobudce zjedzono śniadanie i zabrano się za porządkowanie zajmowanych pomieszczeń. Po pożegnalnym apelu wszyscy wycieńczeni, ale szczęśliwi i zadowoleni ze wspólnie spędzonych chwil udali się do domów.

Katarzyna Kaciuba
Łukasz Kociołek