DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI Drukuj

11 listopada dyrektor ZSP w Łukawcu – pan Dariusz Bogusz, wicedyrektor – pani Jadwiga Jakieła-Chamiec, pani Magdalena Mamczura oraz 12 Harcerzy z 25 DHW w Łukawcu wzięło udział w gminnych uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji dnia 11 listopada w Wielkich Oczach. Świętowanie rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej Mszy Świętej, po której wszyscy jej uczestnicy udali się pod Pomnik Ofiar II Wojny Światowej. Tam miała miejsce część artystyczna oraz odczytanie Apelu Poległych. Na zakończenie uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem.

Apel z Okazji Święta Niepodległości

Z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu, który odbył się na cmentarzu wojennym żołnierzy austriackich z I wojny światowej. Apel został przygotowany przez Harcerzy z 25 DHW w Łukawcu, którzy w ten sposób oddali hołd wszystkim walczącym w obronie Ojczyzny. Po zakończonym apelu zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy i uroczystym przemarszem udaliśmy się do szkoły.