#cojaczytam Drukuj
W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w II edycji akcji zainicjowanej przez Fundację Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie. Celem Konkursu „#cojaczytam” jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami przez uczniów, rozwój zainteresowania czytelnictwem. W ramach działań uczestnicy mają za zadanie przeprowadzenie lokalnych kampanii promujących czytelnictwo dowolną wybraną przez siebie metodą, następnie jej udokumentowanie oraz promocję w mediach społecznościowych. Inicjatywę szerzenia czytelnictwa podjęła grupa uczniów z klasy 6 pod opieką pani Iwony Kudyby i Marty Brzeziak-Rawskiej. Młodzi ludzie przygotowali plakaty informacyjne i plan działań na po szczególne dni. Termin: 12 – 13 listopada 2019 r.

12 listopada
- Kody QR („złote myśli”) i kartki z cytatami rozdawane przed lekcjami uczniom, rodzicom, nauczycielom jako forma zaproszenia do czytania.
- Plakaty z cytatami z książek znajdujących się w bibliotece, rozmieszczone w różnych miejscach w szkole.
-„ Czytanie na dywanie” – czytanie tekstów młodszym kolegom i koleżankom podczas przerw śródlekcyjnych.

13 listopada

- „Czytanie łączy pokolenia” - czytanie wybranych tekstów wspólnie z rodzicami podczas spotkania zorganizowanego w klasie.
- Zapisanie treści przeczytanych tekstów z zastosowaniem metody myślenia wizualnego (rodzice i uczniowie).
-Przedstawienie historii za pomocą teatrzyku kamishibai – inna forma przekazania i odbioru tekstu.

Inne działania:

- przygotowanie bibliotecznego lapbooka – łamigłówki, wykreślanki, krzyżówki, dla odwiedzających bibliotekę
- „tekturowa ścianka” z bajkowymi postaciami do robienia zdjęć.

Wszystkie zaplanowane działania zostały w całości zrealizowane przez uczniów, a cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i rodziców. Przebieg kampanii można było śledzić także w mediach społecznościowych.

#cojaczytam, #wolnelektury