UWAGA! Drukuj


Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. O ewentualnym wcześniejszym uruchomieniu zajęć opiekuńczych dla najmłodszych MEN poda informację w najbliższych dniach.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.