UWAGA PROJEKT! Drukuj

Zapraszamy całą społeczność szkolną, na udział w projekcie "Przerwa na włoski”. Na początku każdego tygodnia nauki, na gazetkach na korytarzach oraz w świetlicy szkolnej, wywieszane będą plakaty ze zwrotami włosko-polskimi. Będzie również publikacja zwrotów na e-dzienniku.

W lutym chętne osoby będą mogły przystąpić do testu sprawdzającego poznane wyrażenia.
Dla najlepszych przewidziane atrakcyjne nagrody!

Koordynator projektu - Elżbieta Kuchciak
Dyrektor szkoły - Dariusz Bogusz