Informacje Drukuj


Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie punktu i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia prowadzane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka zdalna obowiązuje również w klasach I-VIII.
Ponadto w tym okresie, dla dzieci i uczniów, których przynajmniej jeden z rodziców pracuje w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Szkoła zobowiązana jest do organizacji nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
Uczniowie klasy VIII mogą nadal korzystać z konsultacji w ramach przygotowania do egzaminy ósmoklasisty.