Wyniki rekrutacji Drukuj


Wyniki rekrutacji dzieci do punktu i oddziałów przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu
w roku szkolnym 2021/2022.

1. Punkt przedszkolny.

lista tutaj

2. Oddział przedszkolny grupa "0".

lista tutaj

3. Oddział przedszkolny.

lista tutaj