Święto Szkoły Podstawowej - 30 września 2009 Drukuj

30 września 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu odbyło się święto Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku, połączone z posadzeniem Dębu Pamięci ku czci B. Müllera, budowniczego i kierownika szkoły, którego nazwisko znajduje się na Liście katyńskiej (nr 10054). Szkoła bowiem przystąpiła do programu edukacyjnego „Katyń… Ocalić od zapomnienia”.
Po Mszy Św. uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej złożyli ślubowanie. Uzupełnieniem uroczystości było podsumowanie projektu na „Organizację różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci mających na celu ich wszechstronny rozwój poprzez nowe formy pozalekcyjnych zajęć sportowych”.