Dyrekcja szkoły Drukuj

Dyrektor ZSP
mgr Dariusz Bogusz
Wicedyrektor ZSP
mgr Jadwiga Jakieła-Chamiec