UWAGA! Drukuj

KOMUNIKATY!
Szanowni Państwo!
1. Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w PSP w Łukawcu nastąpi w dniu 6.05.2020 r. (środa).

Ma to związek z przygotowaniem technicznym do otwarcia obiektu: zapewnienie opieki (opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli i pracowników szkoły) oraz przygotowaniem środków dezynfekcji. Dodatkowe informacje: godziny otwarcia, procedury, oświadczenia, warunki korzystania zostaną przekazane w dniu 04.05.2020 r.

2. Otwarcie punktu oraz oddziałów przedszkolnych w PSP w Łukawcu. Od 6 maja br. istnieje możliwość otwarcia przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i inne formach wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Po konsultacjach z organem prowadzącym otwarcie punktu oraz oddziałów przedszkolnych w PSP w Łukawcu nastąpi w dniu 11.05.2020 r. (poniedziałek).

Dodatkowe informacje: godziny otwarcia, procedury, deklaracje, warunki korzystania zostaną przekazane w dniu 05.05.2020 r.

Z poważaniem Dyrektor szkoły