100 Drukuj

100 lat temu 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. Najważniejsze daty z życia naszego wielkiego rodaka:

1. 1920.06.20 Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.
2. 1926-1930 Nauka w szkole powszechnej.
3. 1929.04.13 Śmierć matki Emilii.
4. 1929.05.25 I Komunia św.
5. 1938.05.14 Egzamin dojrzałości i wręczenie świadectw maturalnych w wadowickim gimnazjum.
6. 1938-1939 Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
7. 1941.02.18 Śmierć ojca Karola.
8. 1942-1946 Formacja i studia teologiczne w konspiracyjnym Książęco-Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie.
9. 1946.10.20 Święcenia diakonatu.
10. 1946.11.01 Święcenia prezbiteratu w kaplicy arcybiskupiej przy ul. Franciszkańskiej 3, przyjęte z rąk ks. kard. Adama Sapiehy.
11. 1946.11.02 Msze św. prymicyjne w kaplicy św. Leonarda na Wawelu.
12. 1946-1948 Studia na uniwersytecie Angelicum w Rzymie.
13. 1948.12.16 Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
14. 1954-1978 Wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
15. 1958.07.04 Nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie (decyzja papieża Piusa XII).
16. 1958.09.28 Konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej (konsekratorzy: abp Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop i bp Bolesław Kominek).
17. 1962-1965 Udział w pracach Soboru Watykańskiego II.
18. 1963.12.30 Nominacja na arcybiskupa krakowskiego (decyzja papieża Pawła VI).
19. 1967.05.29 Urzędowa wiadomość o nominacji kardynalskiej (decyzja papieża Pawła VI).
20. 1978.10.16 Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana Pawła II.
21. 1981.05.13 Zamach na Placu Św. Piotra – Jan Paweł II został poważnie ranny.
22. 2000.03.20-26 Pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej.
23. 2005.04.02 W wigilię święta Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.
24. 2005.04.08 Ceremonia pogrzebowa.
25. 2005.06.28 Formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.
26. 2011.05.01 Beatyfikacja przez Papieża Benedykta XVI.
27. 2014.04.27 Kanonizacja przez papieża Franciszka.

Papież Jan Paweł II jest największym podróżnikiem wśród dotychczasowych papieży. Odbył ich 104 odwiedzając raz lub wielokrotnie - 132 kraje oraz około 900 miejscowości. W podróżach spędził 586 dni. Pontyfikat trwał prawie 27 lat podczas którego Ojciec Święty ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie; zwołał dziewięć konsystorzy; mianował 232 kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 września 2003 r.), w tym 10 Polaków; kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską); beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków); przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych; spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.

„Santo Subito – Prorok naszych czasów”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wraz z wieloma instytucjami kultury w całym kraju – zaplanowało szereg wydarzeń z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Szczegóły pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/kultura/100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii--wydarzenia-w-calej-polsce

Papież Franciszek, zwracając się do wiernych na całym świecie za pośrednictwem watykańskich mediów, mówił o przypadającej w poniedziałek setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. „Wspominamy go z wielką miłością i uznaniem”.
Karol Wojtyła był jedną z najważniejszych postaci XX w., jego nauczanie i świadectwo życia wciąż poruszają serca i umysły milionów ludzi na całym świecie i są inspiracją dla wielu inicjatyw religijnych, społecznych, naukowych i kulturalnych. W setną rocznicę urodzin papieża Polaka przypominamy sobie nie tylko jego niezwykłą postać, ale nade wszystko przypominamy wielkiego świadka wiary, człowieka, który swoim życiem i posługą zmienił oblicze świata.