WAŻNE INFORMACJE Drukuj

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25.05.2020 r.

Po konsultacjach z wychowawcami klas oraz przeprowadzonej diagnozie wśród rodziców od 25.05.2020 w godz. 8.00-12.00 do szkoły mogą zgłaszać się uczniowie na zajęcia wychowawczo-opiekuńcze po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica- kontakt telefoniczny 16 6310406 w dni robocze w godzinach 9:00 do 12.00 lub osobisty w nagłych przypadkach.
W dalszym ciągu prowadzona jest nauka w formie kształcenia na odległość w domach.
Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I– III działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlicy szkolnej oraz wyznaczeni nauczyciele.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na e-dzienniku.

Konsultacje dla uczniów klas VIII od 25.05.2020 r.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na e-dzienniku.

Praca punktu i oddziałów przedszkolnych od 25.05.2020 r.

W związku z brakiem deklaracji powrotu dzieci do szkoły, punkt i oddziały przedszkolne będą w dalszym ciągu realizowały formy wychowania przedszkolnego w domu.

Boisko wielofunkcyjne w PSP w Łukawcu od 25.05.2020 r.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w PSP w Łukawcu od dnia 25.05.2020 r. (poniedziałek). Z boiska wielofunkcyjnego będzie można korzystać w godzinach od 16.00 do 19.00 (poniedziałek – piątek). Regulamin w załączniku.

pobierz