VII Powiatowego Konkursu Logopedycznego Drukuj

VII Powiatowego Konkursu Logopedycznego „Stwórz obraz lub opisz w słowach by pokazać jak piękna lecz trudna jest polska mowa”

Organizatorem konkursu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego i został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

– klasy 1-3
– kasy 4-8

Jego celem było:

– upowszechnianie kultury żywego słowa
– wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi
– rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
– zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej
– rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych.

Nasi uczniowie zostali laureatami konkursu:

1. Joanna Milo – I miejsce
2. Karol Kaciuba – II miejsce
3. Jakub Lechociński – III miejsce

Gratulujemy!