Święto Szkoły Drukuj

W tym roku Święto Szkoły odbyło się 29 września. Ze względu na pandemię Covid- 19 miało skromniejszą oprawę, ale - jak podkreślano – pamięć o Bohaterach Września 1939 pozostaje w szkole niezmienna.
O godzinie 9.00 cała społeczność szkolna, rodzice klasy pierwszej oraz Goście w osobach sekretarza Urzędu Gminy w Wielkich Oczach Zbigniewa Pałczyńskiego i przewodniczącej Rady Rodziców pani Edyty Kolano zebrali się przed szkołą. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandarów: szkolnego i 25 DH, odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie Biało-Czerwonej na maszt.
Potem pamięć poległych w II wojnie światowej uczczono apelem, który poprowadził Jakub Krauz. W czasie apelu przywołani zostali również Bohaterowie uwiecznieni na tablicy widniejącej na murach szkoły. Symbolicznym hołdem dla poległych było również złożenie pod nią wiązanek. Złożyły ją dwie delegacje, ta reprezentująca szkołę złożona z dyrektora Dariusza Bogusza wraz z harcerzami oraz delegacja reprezentująca włodarzy gminy Wielkie Oczy. Potem uroczystość kontynuowano na sali gimnastycznej, gdzie po wyprowadzeniu sztandarów udali się pierwszoklasiści wraz z rodzicami. Okolicznościowe przemówienie wygłosił tu dyrektor szkoły, w którym nawiązał do II wojny światowej oraz Patronów szkoły. Zwrócił się również do uczniów klasy pierwszej i ich rodziców, którzy z przejęciem i uśmiechem obserwowali swoje pociechy. Później zaprezentowały się one w krótkim programie artystycznym. Głównym punktem tej części spotkania było uczniowskie ślubowanie, które wraz z dyrektorem szkoły odebrała wychowawczyni klasy pani Ewa Mach. Pierwszoklasiści z powagą potwierdzali gotowość bycia uczniem. Dostali również przy tej okazji dyplomy oraz drobne prezenty od wójta gminy i rodziców. Prowadząca imprezę wicedyrektor szkoły podkreśliła, że szkoła stara się rozwijać i pogłębiać wśród uczniów wiedzę historyczną, która buduje tożsamość i więź z Ojczyzną, w czym wielką rolę jako budowniczy szkoły i patriotyczny wzór dla kolejnych pokoleń odegrał Bolesław Műller. Dlatego należy podtrzymywać pamięć o Bohaterach Września 1939 r., II wojny światowej, tych znanych nam i tych bezimiennych, o wszystkich, dzięki którym możemy żyć teraz w wolnej Polsce.