Wywiadówka Drukuj

Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych uczniów na

wywiadówkę online *, która odbędzie się 29 stycznia 2021 r. (piątek)

I. Wywiadówka stacjonarna w szkole:

Godz. 12:30 spotkanie z wychowawcami dzieci punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych.

II. Wywiadówka on-line:
a) Godz. 15:30 – 16:00 : klasy IV-VI,
b) Godz. 16:00 – 16:30: klasy VII-VIII.

III. Indywidualne spotkanie z wychowawcami:

Po wywiadówce ogólnej rozmowy z wychowawcami z wykorzystaniem: telefonu, e-dziennika, innych komunikatorów.

09-11 luty 2021 r. (wtorek-czwartek)

I. Wywiadówka stacjonarna w szkole - godz. 15:30- 16:30: klasy I-III:

a) 09.02.2021 r. (wtorek) – klasa I,
b) 10.02.2021 r. (środa) – klasa II,
c) 11.02.2021 r. (czwartek) – klasa III.

Tematy wywiadówki:

1. Oceny śródroczne z nauczania i zachowania.
2. Informacje o zdalnym nauczaniu.
3. Konsultacje z nauczycielami.
4. Zmiana rozkładu zajęć – 01.02.2021 r.
5. Sprawy bieżące klas.


Rodzice wykorzystują login i hasła uczniów do platformy edukacyjnej Office 365-Teams


Liczymy na Państwa niezawodne uczestnictwo!

Z poważaniem
Dyrektor PSP w Łukawcu
Dariusz Bogusz