Nauczanie zdalne w klasach I-VIII Drukuj


Nowe zmiany obowiązujące
od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowali uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej. Dzieci punktu i oddziałów przedszkolnych realizują zajęcia na dotychczasowych zasadach, stacjonarnie w szkole przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.
Szkoła zobowiązana jest do organizacji nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
Uczniowie klas IV-VIII mogą nadal korzystać z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach zdalnie lub stacjonarnie na terenie szkoły.

Szczegółowe wytyczne zostały zamieszczone na e-dzienniku.