Promocja biblioteki szkolnej Drukuj

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lubaczowie odbyło się spotkanie w ramach współpracy sieci bibliotekarzy szkolnych. Obecne na spotkaniu p. Marta Brzeziak-Rawska i p.Iwona Kudyba wygłosiły prelekcję na temat działalności biblioteki szkolnej w Łukawcu. Pani Marta Brzeziak-Rawska opowiadała zebranym o szeregu różnych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekę na przestrzeni ostatnich lat oraz zaprezentowała osiągnięcia i "dobre praktyki” wypracowane w naszej bibliotece.

Prelekcja wzbogacona była prezentacją multimedialną. Prezentacja zawierała wykaz projektów, sposoby pozyskiwania grantów i promowania czytelnictwa, a także inne obszary działania bibliotekarza. Natomiast pani Iwona Kudyba przybliżyła formę labooków jako działanie innowacyjne w naszej szkole. Jej wystąpienie połączone było z krótkim szkoleniem z tworzenia lapbooków oraz sposobu ich wykorzystywania w pracy bibliotekarza. Wielkim zaskoczeniem dla słuchaczy była ilość i różnorodność działań w bibliotece szkolnej w Łukawcu.