INFORMACJE Drukuj

1. Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców pobierz

2. Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym pobierz

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku pobierz