RADA RODZICÓW Drukuj

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Beata Michalik
Zastępca - Edyta Kolano
Sekretarz - Agata Walczak
Skarbnik - Iwona Dobrowolska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Kornaga Robert
Zastępca - Granda Maria
Członkowie - Mariola Sokół, Gabriela Rakoczy