Szkoła dla rodziców Drukuj

Rodzice
uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu

Wszyscy Rodzice deklarujący chęć uczestniczenia w warsztatach „Szkoła dla rodziców” prowadzonych przez Panią Małgorzatę Jachyrę-Mazepę - dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaczowie proszeni są o wyrażenie zgody na piśmie oraz złożenie jej do sekretariatu szkoły do dnia 30.11.2012 r. (można podać przez dzieci).

Zajęcia będą odbywać się w Łukawcu według harmonogramu ( ustalonego na pierwszym spotkaniu). W ramach zajęć rodzice będą mogli poszerzyć zakres umiejętności wychowawczych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nabycia umiejętności stawiania granic w relacjach rodzic-dziecko, wymienić własne doświadczenia wychowawcze. Oparte one będą na aktywnym uczestnictwie np. „wchodzenie” w rolę dziecka, spojrzenie na problemy jego oczami. Umożliwią wnikliwe poznanie i zrozumienie zachowań dziecka.


Deklaracja do pobrania tutaj oraz w sekretariacie szkoły.