RODZICE PAMIĘTAJCIE Drukuj


Czego dziecko doświadcza w swym życiu?
I co autentycznie przeżywa,
Tego szybko się nauczy.

 1. Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki
  UCZY SIĘ POSTĘPOWAĆ!
 2. Jeśli dziecko doświadcza wrogości
  UCZY SIĘ WALCZYC!
 3. Jeśli dziecko musi znosić kpiny
  UCZY SIĘ NIEŚMIAŁOŚCI!
 4. Jeśli dziecko jest zawstydzone
  UCZY SIĘ POCZUCIA WINY!
 5. Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji
  UCZY SIĘ CIERPLIWOŚCI!
 6. Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty
  UCZY SIĘ UFNOŚCI!
 7. Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości
  UCZY SIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI!
 8. Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone
  UCZY SIĘ DOCENIAĆ INNYCH!
 9. Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa
  UCZY SIĘ UFNOŚCI!
 10. Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty
  UCZY SIĘ LUBIĆ SIEBIE!
 11. Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni
  UCZY SIĘ JAK ZNALEŹĆ MIŁOŚĆ W ŚWIECIE!

MAMO! TATO!
PAMIĘTAJCIE, ŻE WŁAŚNIE WY
JESTEŚCIE „TWÓRCAMI”
WŁASNEGO DZIECKA…


Gdy spotkam dziecko,
Budzi ono we mnie dwa uczucia:
Czułość do tego, kim ono jest, oraz szacunek
Do tego, kim może zostać w przyszłości.
L. Pasteur


Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi…
Janusz Korczak


Rodzina to centrum
niczym ognisko, wokół którego skupiają
się jej członkowie.

Dom to miejsce:

 • pierwszych kontaktów,
 • zdobywania wiedzy,
 • uczenia się szacunku wobec siebie i innych…

Podstawowe potrzeby dziecka:

 • potrzeba miłości
 • potrzeba bezpieczeństwa
 • potrzeba przynależności
 • potrzeba akceptacji
 • potrzeba kontaktu