Scenariusz „DNIA OTWARTEGO” dla dzieci 5 –letnich Drukuj

05.06.2013 r. Godz. : 9:00- 12:00

PRZEBIEG DNIA

1. Powitanie.
2. „Poznajemy nasza salę” – rozmowy połączone z obserwacją – zapoznanie ze sprzętami i zabawkami w sali, wspólne zabawy z Rodzicami.
3. Rozmowa z dziećmi o tym jak wygląda dzień w przedszkolu, o zasadach bezpiecznej zabawy. Słuchanie opowiadanie „ Dzielny przedszkolak”.
4. KOLOROWA CHUSTA.
5. „ZABAWY INTEGRACYJE Z RODZICAMI”.
6. „ZABAWY PLASTCZNE” - Rysowanie kredkami , lepienie z plasteliny na tematy dowolne:
7. Nauka wiersza „ Pada deszcz”.
8. Zabawy i tańce przy muzyce.
9. Zabawy w kącikach zainteresowań.
10. Wręczenie dyplomów za udział w spotkaniach adaptacyjnych.

CELE OGÓLNE:

• Zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem
• Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem
• Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic
• Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy
• Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka – jako warunku jego prawidłowego rozwoju
• Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy


Zapraszamy.