DZIEŃ NAUCZYCIELA - HARMONOGRAM Drukuj

DZIEŃ NAUCZYCIELA
14.10.2013 r.

HARMONOGRAM

1. Zajęcia wychowawcze 8.00-9.00
2. Uroczysta akademia 9.00-9.40
3. Zajęcia opiekuńcze w klasach 9.50-10.20
4. Odwozy: 10.20 na Majdan i Tarnawskie, 10.35 na Bihale.