Harmonogram godzin pozalekcyjnych II semestr Drukuj

Zbiorcze zestawienie propozycji nauczycieli do Szkolnego Zestawu
Programów Nauczania wynikające z art.42 KN rok szkolny
2013/2014 – II półrocze

pobierz